tiistai 17. syyskuuta 2013

Kuusamon kaupunkistrategiaan 2021 pyydetään kaupunkilaisten mielipiteitä

Nyt tehdään tulevaisuuden valintoja
Kuusamon kaupunginvaltuusto aloitti strategiantyön toukokuussa ennen kesälomia. Kaupunkistrategiaprosessilla haetaan vastauksia mm. kysymyksiin millainen Kuusamo on vuonna 2021, minkä varassa ihmisten hyvä elämä voi toteutua, miten täällä tullaan toimeen ja mitä valintoja kuusamolaisten on tehtävä halutun tulevaisuuden toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2013. 

Yhteinen tahtotila ja tekemisen meininki
Kaupunginvaltuusto työsti kesäkuun kokouksessaan Kuusamon tulevaisuuden menestystekijöitä ja kipupisteitä eri näkökulmista. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat kuntalaisten hyvinvointi, väestökehitys ja palvelutarpeet, Kuusamon elinvoimaisuus ja elinkeinopolitiikka, kestävä kuntatalous, osaava henkilöstö ja tuottavuus sekä kuntayhteistyö ja palvelujen järjestäminen.

Nyt on tärkeää löytää elinvoiman, kehittyvän kunnan ja hyvinvoinnin keskeiset tekijät. Kehittyykö Kuusamosta pohjoinen luontopääkaupunki? Onko Kuusamo vuonna 2021 aidosti Koillis-Suomen aluekeskus ja portti Venäjälle? Tarjoaako Kuusamo asukkaille ja yrityksille mahdollisuuden hyvän elämän vallankumoukseen? Muun muassa näihin kysymyksiin strategiassa etsitään vastauksia ja tehdään valintoja.

Kaupunkistrategiaa valmistelevat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen lisäksi jokainen lautakunta, toimiala ja tulosyksikkö. Kukin pohtii omalta osaltaan tulevaisuuden näkymiä, uhkia, mahdollisuuksia ja ideoita suunnitelmien toteuttamiseen.

Nyt kaikki kuntalaiset haastetaan mukaan tähän tulevaisuuden suunnittelutyöhön. Omat ideat ja ajatukset voi välittää suoraan luottamushenkilöille ja kaupungin palveluista vastaaville vaikka heti. Tiistaista 10. syyskuuta lähtien aloitteita kaupunkistrategiaan voi tehdä www.kuntalaisaloite.fi -palvelussa. Kaikki kuntalaisaloitteet, jotka saapuvat viimeistään tiistaina 24.9.2013 käsitellään kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä. Ohjeet löytyvät www.kuusamo.fi; kyseisellä sivulla näkyvät myös tähän asti tehdyt aloitteet, joita voi kannattaa.

Kuusamon kaupungin lehdistötiedotteita kaupunkistrategiaan liittyen

Lisätiedot
kaupunginjohtaja Timo Halonen, puh. 040 557 8077
tietohallintojohtaja Pekka Kantola, puh. 0400 680 304

”Kunnalla on hyvä olla vain yksi varsinainen strategia, valtuuston hyväksymä kuntastrategia, josta kaikki sen keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Kuntastrategian lisäksi kunta tarvitsee usein koko kuntakonsernin läpäiseviä poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, jotka laaditaan linjassa kuntastrategian kanssa ja sen tavoitteita tukemaan ja toteuttamaan.”
Kehityspäällikkö Markus Pauni, Kuntaliitto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti